Istoric

Am demonstrat că literatura și arta sunt un instrument de luptă în mâna clasei muncitoare. Scriitorii burghezi au inventat gogorița criticismului, pentru a susține mai departe neutralitatea artei, așa că datoria noastră nu este numai să învățăm , ci și să desvăţăm pe scriitorii care au scris pentru burghezie. Acesta trebuie să fie rolul criticii constructive. Arată apoi care sunt cauzele întârzierii în dezvoltarea literaturii și artei, propunând să ținem seama în orientarea noastră.

În faţa literaturii române stau numeroase sarcini, dar mai importante şi imediate sunt două:

  1. Cultivarea realismului socialist care contopește oglindirea adevărată a vieții cu injectarea unui bogat conținut ideologic.
  2. Deosebită grijă pentru ridicarea scriitorilor noi recrutați din clasa muncitoare.

Ne propunem următoarele sarcini: să ținem mai strâns legătura cu masele, să avem grijă de toate condițiile de viata ale scriitorilor, să organizăm noi cenacluri literare și cercuri literare în fabrici și întreprinderi, să redactăm un almanah (revistă locală fără periodicitate fixă) și să aprovizionăm paginile culturale din presa locală și cea din București.